Monté – En sport för framtiden

Monté är en gren inom travsport men istället för att sitta i en sulky bakom hästen sitter ryttaren på hästen. Det är sedan tidigare en stor sport i Frankrike men det var först 2004 som den började växa på allvar i Sverige. Sedan dess har sporten lockat in många ungdomar, särskilt unga kvinnor, i travsporten. Många ryttare tar även sulkylicens, vilket har gjort att den kvinnliga andelen kuskar inom traven hela tiden ökar.

Monténs framväxt

I Frankrike arrangerades de första kända travtävlingarna redan 1836. Då tävlades hästarna både framför sulky och under sadel och till skillnad från idag var det ingen kapplöpning, utan ekipagen startade en och en och löpte mot klockan. De här tävlingarna var mycket populära och drog en publik på 15 000 personer. Året efter, 1837, ordnades två nya tävlingsdagar utanför Caen i Frankrike, där den moderna travbanan La Prairie ligger och efter det växte travsporten snabbt och fokus kom att ligga på sulkykörning.
Montésporten i Sverige kom att leva ett liv i skymundan och de första 100 åren av travsportens historia förekom inga montétävlingar överhuvudtaget. I de travpolitiska program som gällde fram till början av 2000-talet fastslogs till och med att sulkysporten var ensamrådande, montélopp och passlopp kunde få anordnas som uppvisning men inte som tävling. Dock har det funnits tränare, ägare och andra aktiva som har drivit frågan om montésporten i Sverige och 2004 arrangerades det första montéloppet i Sverige med totalisatortillstånd.

Krav på ryttaren

Precis som inom galoppsporten är vikten som hästen bär avgörande. Varje ryttare som deltar i montélopp vägs före och efter varje lopp och visar det sig att ryttaren plus utrustning väger under 65 kg efter loppet diskvalificeras ekipaget. Detta innebär också att det definitiva resultatet från montélopp alltid dröjer tills sista ryttaren är invägd.

En montéryttare måste vara i god fysisk kondition eftersom monté är en väldigt fysiskt krävande sport. Den som vill lösa licens måste genomgå ett fystest och de ryttare som har deltagit i färre än 10 aktiviteter under ett år måste genomgå ett nytt fystest för att få lösa nästa års licens.

Stora lopp i Sverige

Den största montétävlingen i Sverige är Monté-SM som rids under SM-dagen på Åby travbana varje år i oktober. Andra stora lopp är Elitmontén som rids på Solvalla under Elitloppshelgen samt Åby Stora Monté-pris och Olympiamontén som båda rids på Åby travbana utanför Mölndal.